GaranciaSpoločnosť Veronika Haboráková – Barry M garantuje svojim zákazníkom, ktorí vrátia v zákonnej lehote 7 dní (pre zákazníkov zo SR) od doručenia tovaru z nášho internetového obchodu www.barrym.sk, vrátenie peňazí len za nepoužitý tovar do 15 dní a to bez udania akéhokoľvek dôvodu.

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník právo od zmluvy uzavretej cez internet, mailom, faxom alebo iným, nie osobným nákupom, odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

  

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Výnimku tvorí prípad, ak dodaný tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo charakteristike tovaru uvedeného na internetovom obchode www.barrym.sk.

 

Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru predložiť kópiu daňového dokladu a potvrdenie o zrealizovanej platbe. V prípade dobierky príjmový doklad (kópiu dokladu) od kuriéra. Vrátenie peňazí sa uskutočňuje výlučne bankovým prevodom.